Εταιρία Ξενοδοχειακού & Οικιακού Εξοπλισμού

Αντίστροφη Όσμωση Επαγγελματική

Αντίστροφη όσμωση - αφαλάτωση για επαγγελματική και οικιακή χρήση.

Για οικίες ξενοδοχεία καφέ εστιατόρια και γενικά όπου χρειάζεται αφαλάτωση υφάλμυρου νερού γεώτρησης η' δικτύου.