Εταιρία Ξενοδοχειακού & Οικιακού Εξοπλισμού

Αποσκληρυντές Νερού Ξενοδοχείων & Οικιών

Οι Αποσκληρυντές νερού της ClearWater με διπλή κεφαλή χρονικής και ογκομετρικής αναζωογόνησης των ρυτηνών με άλατα είναι ιδανική λύση στα μηχανολογικά των ξενοδοχείων και οικιών που βρίσκονται σε προβληματικές περιοχές με πολύ σκληρό νερό έως και 45/50G Γερμανικούς βαθμούς.

Όλοι οι αποσκληρυντές αφαιρούν από το νερό το μαγνήσιο και το ασβέστιο και το αντικαθιστούν με νάτριο, για αυτόν τον λόγο όταν πρόκειται για πόσιμο πρέπει να λαμβάνεται υπ'οψιν η τελική περιεκτικότητα του νερού σε νάτριο.