ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Αντίστροφη όσμωση αφαλάτωση για επαγγελματική και οικιακή χρήση reverse osmosis.

Για οικίες ξενοδοχεία καφέ εστιατόρια και γενικά όπου χρειάζονται φίλτρα νερού για αφαλάτωση υφάλμυρου νερού γεώτρησης η' δικτύου.

3,192.00 1,990.00

Αντίστροφη Όσμωση - Αφαλάτωση Κεντρικής Παροχής.

Ροή παραγωγής ( -20% ~1000 λίτρα / 24 ώρες ).

Επεξεργάζεται υφάλμυρα νερά, αγωγιμότητας έως και ΜΑΧ <4.200μς.

Πέραν αυτού με δοσομετρική αντλία & αντικαθαλωτικά θα επεξεργαστεί 4.200μς έως και ΜΑΧ <7.500μς με συχνή αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών.

Μεμβράνες 1 Χ ULTRA BRAKIS WATER BW 2521 300GPD και αντλία υψηλής πίεσης 245PSI - 230V

Σε Απόθεμα
+

4,450.00 2,495.00

Αντίστροφη Όσμωση & Αφαλάτωση Κεντρικής Παροχής.

Ροή παραγωγής ( -20% ~3000 λίτρα / 24 ώρες ).

Επεξεργάζεται υφάλμυρα νερά, αγωγιμότητας έως και ΜΑΧ <4.200μς.

Πέραν αυτού με δοσομετρική αντλία & αντικαθαλωτικά θα επεξεργαστεί 4.200μς έως και ΜΑΧ <7.500μς με συχνή αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών.

Μεμβράνες υφάλμυρου νερού 1 Χ ULTRA BRAKIS WATER BW 2540 800GPD και αντλία υψηλής πίεσης 245PSI - 230V

Σε Απόθεμα
+

5,990.00 3,145.00

Αφαλάτωση Νερού Γεωτρήσεων Πηγαδιών 1500 GPD / 6.000 λίτρα/ημέρα BRAKIS WATER

BW base COMMERCIAL water system Σύστημα Αφαλάτωσης Υφάλμυρου Νερού.

Οι ανωτέρω τύποι συστημάτων ισχύουν για νερό παροχής με αγωγιμότητα <8.000 μs/cm και απόρριψη αλάτων σε ποσοστό 90-94%.

Μεμβράνες 1 X U BW 4040 η' 2 X U BW 2540

Παροχή ρεύματος: 220V , 50 Hz μονοφασικό.

Σε Απόθεμα
+

5,990.00 3,980.00

Αφαλάτωση Νερού Γεωτρήσεων Πηγαδιών 1 X BW 4040 / 8.000 λίτρα/ημέρα ULTRA BRAKIS WATER

UBW base COMMERCIAL water system Σύστημα Αφαλάτωσης Υφάλμυρου Νερού Βαρέως τύπου.

Οι ανωτέρω τύποι συστημάτων ισχύουν για νερό παροχής με αγωγιμότητα <10.000 μs/cm και απόρριψη αλάτων σε ποσοστό 90-94%.

Μεμβράνες 1 X U BW 4040

Παροχή ρεύματος: 220V , 50 Hz μονοφασικό.

Σε Απόθεμα
+

6,950.00 4,750.00

Αφαλάτωση Νερού Γεωτρήσεων Πηγαδιών 3000 GPD / 12.000 λίτρα/ημέρα BRAKIS WATER

BW base COMMERCIAL water system Σύστημα Αφαλάτωσης Υφάλμυρου Νερού.

Αφαλάτωση Νερού που επεξεργάζεται αποτελεσματικά νερά δικτύων ύδρευσης, υφάλμυρα καθώς και νερά γεωτρήσεων υψηλής σκληρότητας.

Αντίστροφη Όσμωση και Αφαλάτωση με Μεμβράνες BW 4040 3.000GPD για 12.000 λίτρα την ημέρα.

Οι Μονάδες αντίστροφης όσμωσης είναι τύπου compact , στηριγμένες σε ανοξείδωτο πάνελ αλουμινίου.

Οι ανωτέρω τύποι συστημάτων ισχύουν για νερό παροχής με αγωγιμότητα <8.000 μs/cm και απόρριψη αλάτων σε ποσοστό 90-94%.

Παροχή ρεύματος: 220V , 50 Hz μονοφασικό.

Σε Απόθεμα
+

6,950.00 5,970.00

Αφαλάτωση Νερού Γεωτρήσεων Πηγαδιών 2 X BW 4040 / ~18.000 λίτρα/ημέρα BRAKIS WATER

UBW base COMMERCIAL water system Σύστημα Αφαλάτωσης Υφάλμυρου Νερού Βαρέως τύπου.

Αφαλάτωση Νερού που επεξεργάζεται αποτελεσματικά νερά δικτύων ύδρευσης, υφάλμυρα καθώς και νερά γεωτρήσεων υψηλής σκληρότητας.

Αντίστροφη Όσμωση και Αφαλάτωση με Μεμβράνες 2 X BW 4040 για ~<18.000 λίτρα την ημέρα ( -15%-20% ).

Οι Μονάδες αντίστροφης όσμωσης είναι τύπου compact , στηριγμένες σε ανοξείδωτο πάνελ αλουμινίου.

Οι ανωτέρω τύποι συστημάτων ισχύουν για νερό παροχής με αγωγιμότητα <10.000 μs/cm και απόρριψη αλάτων σε ποσοστό 90-94%.

Παροχή ρεύματος: 220V , 50 Hz μονοφασικό.

Σε Απόθεμα
+

8,350.00 6,985.00

Αφαλάτωση Νερού Γεωτρήσεων Πηγαδιών 7.200 GPD / 24.000 λίτρα/ημέρα ULTRA BRAKIS WATER

UBW base COMMERCIAL water system
Σύστημα Αφαλάτωσης Υψηλά Υφάλμυρου Νερού, με βαρέως τύπου κάθετες πολυβάθμιες αντλίες 240psi 2Hp

Αφαλάτωση Νερού που επεξεργάζεται αποτελεσματικά νερά δικτύων ύδρευσης, υφάλμυρα καθώς και νερά γεωτρήσεων υψηλής σκληρότητας.

Αντίστροφη Όσμωση και Αφαλάτωση με Μεμβράνες 4 X BW 4040 7.200GPD για 24.000 λίτρα την ημέρα.

Οι Μονάδες αντίστροφης όσμωσης είναι τύπου compact , στηριγμένες σε ανοξείδωτο πάνελ αλουμινίου.

Οι ανωτέρω τύποι συστημάτων ισχύουν για νερό παροχής με αγωγιμότητα <10.000 μs/cm και απόρριψη αλάτων σε ποσοστό 90-94%.

Σε Απόθεμα
+

12,300.00 10,450.00

Αφαλάτωση Θαλασσινού Νερού η' Γεωτρήσεων Πηγαδιών Δίπλα σε Θάλασσα, SEA WATER

SW INOX base COMMERCIAL water system Σύστημα Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού.

Οι ανωτέρω τύποι συστημάτων ισχύουν για νερό παροχής με αγωγιμότητα έως 70.000 μs/cm και απόρριψη αλάτων σε ποσοστό 90%.

Μεμβράνες 1 Χ SW 2540 (made in USA).

Παροχή ρεύματος: 380V τριφασικό , 50 Hz.

Πολυβάθμια Αντλία Υψηλής Πίεσης τριφασική 380W 1,5 KW ( 230 V )

Σε Απόθεμα
+

17,000.00 12,350.00

Αφαλάτωση Θαλασσινού Νερού η' Γεωτρήσεων Πηγαδιών Δίπλα σε Θάλασσα, SEA WATER

SW INOX base COMMERCIAL water system Σύστημα Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού.

Οι ανωτέρω τύποι συστημάτων ισχύουν για νερό παροχής με αγωγιμότητα έως 70.000 μs/cm και απόρριψη αλάτων σε ποσοστό 90%.

Μεμβράνες 2 Χ SW 2540 (made in USA).

Παροχή ρεύματος: 380V τριφασικό , 50 Hz.

Πολυβάθμια Αντλία Υψηλής Πίεσης τριφασική 380W 1,5 KW ( 230 V )

Σε Απόθεμα
+

26,000.00 19,350.00

Αφαλάτωση Θαλασσινού Νερού η' Γεωτρήσεων Πηγαδιών Δίπλα σε Θάλασσα, SEA WATER

SW INOX base COMMERCIAL water system Σύστημα Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού.

Οι ανωτέρω τύποι συστημάτων ισχύουν για νερό παροχής με αγωγιμότητα έως 70.000 μs/cm και απόρριψη αλάτων σε ποσοστό 90%.

Μεμβράνες 4 Χ SW 2540 (made in USA).

Παροχή ρεύματος: 380V τριφασικό , 50 Hz.

Πολυβάθμια Αντλία Υψηλής Πίεσης τριφασική 380V 2,2 KW ( 230 V )

Σε Απόθεμα
+