Εταιρία Ξενοδοχειακού & Οικιακού Εξοπλισμού

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Αντίστροφη όσμωση αφαλάτωση για επαγγελματική και οικιακή χρήση reverse osmosis.

Για οικίες ξενοδοχεία καφέ εστιατόρια και γενικά όπου χρειάζονται φίλτρα νερού για αφαλάτωση υφάλμυρου νερού γεώτρησης η' δικτύου.