Εταιρία Ξενοδοχειακού & Οικιακού Εξοπλισμού

Φίλτρα Νερού Άνω και Κάτω Πάγκου

Φίλτρα Νερού άνω Πάγκου και Κάτω από Πάγκο, Στις Καλύτερες Τιμές.

Φίλτρα ενεργού άνθρακα.
Πρόκειται για φίλτρα που αφαιρούν από το νερό:
α) το ελεύθερο χλώριο
β) τα παράγωγα χλωρίωσης του νερού
γ) φυτοφάρμακα
δ) οργανικές ουσίες που ευθύνονται για τη δυσάρεστη οσμή του νερού
ε) τοξικές οργανικές ουσίες, όπως διαλύτες, κ.α.
Η χρήση τους συνιστάται σε νερά που έχουν υποστεί χλωρίωση και ιδιαιτέρως σε περιοχές όπου η χλωρίωση δεν γίνεται σε συστηματική βάση με τη χρήση αυτόματου δοσομετρητή αλλά γίνεται χειρονακτικά, σε τυχαία βάση και ποσότητα από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.