Φωτοβολταικά Συστήματα Net Metering Διασυνδεδεμένα

Φωτοβολταικά Συστήματα Net Metering Διασυνδεδεμένα Μηδενίζοντας το λογαριασμό της ΔΕΗ με το σύστημα Ενεργειακού Συμψηφισμού που Πρόσφατα Ψηφίστηκε.
Καλύψτε τις ανάγκες της κατοικίας σας με το δικό σας παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα.