Γεννήτρια Ozon Επαγγελματική Μηχανή παραγωγής όζοντος Ο3.

Συσκευή Γεννήτρια Ozon Επαγγελματική Μηχανή παραγωγής όζοντος Ο3.

Η συσκευή όζοντος παράγοντας Ο3 σκοτώνει τα βακτηρίδια και τα μικρόβια και έτσι έχουμε ένα εξυγιασμένο περιβάλλον για οποιαδήποτε εφαρμογή.

Η συσκευή παραγωγής όζον έχει χρηστική εφαρμογή για επαγγελματίες καθαρισμών χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, καθαρισμό σκαφών, αυτοκινήτων και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων.

Η όζον μηχανή είναι ιδανική και για επαγγελματίες με θαλάμους συντήρησης βρώσιμων προϊόντων και επαρκεί με ΜΑΧ λειτουργία 15'/12ωρο, σε κρέατα, φρούτα, λαχανικά κ.λ.π.

Αυξάνει έως και τέσσερις φορές την διάρκεια αποθήκευσης και συντήρησης των νωπών κρεάτων, φρούτων και λαχανικών εφόσον αυτά δεν βρίσκονται εντός ατομικής συσκευασίας.