Έκπτωση 43%

Αφαλάτωση Υφάλμυρου Νερού BRAKIS WATER 3.200 έως TW 9.000 λίτρα / ημέρα

newborn, in stock, new, GR, big and tall

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ & ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ

Δυνατότητα παραγωγής BW 3.200 έως TW 9.000 λίτρα / ημέρα, σε εύρος αγωγιμότητας από τα 2000μς έως 5000μς.

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 3,585.00
2,060.00
Κερδίζετε: 1,525.00 (43%)
27
Εξαντλήθηκε

Αφαλάτωση Κεντρικής Παροχής Γεωτρήσεων και Πηγαδιών Υφάλμυρου Νερού.

Αυτόματη μονάδα αντίστροφης όσμωσης επαγγελματικής χρήσης COMMERCIAL water system.

Οι Μονάδες αντίστροφης όσμωσης είναι κατηγορίας BRAKIS WATER.

Οι ανωτέρω τύποι συστημάτων ισχύουν για υφάλμυρο νερό παροχής και απόρριψη αλάτων σε πσοοστό 90%

Παραγωγή με τεστ 2000ppm - 25°C / -15-20% από τον κατασκευαστή :

1. MEMBRANES TAP WATER TW ( 6x400 gpd ) δηλαδή έως και 9000 λίτρα / ημέρα - ΜΑΧ <2.000 μς/cm

2. MEMBRANES BRAKIS WATER BW ( 1x800 gpd ) δηλαδή έως και 3200 λίτρα / ημέρα - ΜΑΧ 5.000 μς/cm

Επι προσθέτως έξτρα παραγωγή με :

MEMBRANES BRAKIS WATER BW 2x800gpd δηλαδή έως και 6250 λίτρα / ημέρα - ΜΑΧ 5.000 μς/cm

PURE WATER PURIFICATION SYSTEMS U.S.A. COMMERCIAL water system ( Κωδ. 30 )

Aντικατάσταση φIλτρων:

Η διάρκεια ζωής των φίλτρων είναι ενδεικτική και εξαρτάται από την ποιότητα του εισερχόμενου νερού και την κατανάλωση !

Google export features

Age group:
newborn
Availability:
in stock
Condition:
new
Size system:
GR
Size type:
big and tall